"AB PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ - PROJE ÖN TEKLİFİ YAZIMI"

"AB PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ - PROJE ÖN TEKLİFİ YAZIMI"

"AB PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ - PROJE ÖN TEKLİFİ YAZIMI" EĞİTİMİMİZ 6 Ocak 2020 Pazartesi günü başlıyor.
İşte programımız...

Eğitimin adı: "AB PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ - PROJE ÖN TEKLİFİ YAZIMI "

Eğitimin Süresi: 24 saat (12 Saat Teorik Eğitim) + 12 Saat Uygulama
Hedef Kitle: Sosyal Medya üzerinden yapmış olduğumuz duyuruya yanıt vererek eğitime katılma konusunda talepte bulunan 30 kişi

Eğitimin Amaçları
Genel Amaç: Proje Yazma ve proje uygulama kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunma ve projecilik alanında istihdam edilebilirliği artırılması.

Özel Amaçlar:
ÖA 1: Eğitime katılan 30 kişinin proje yazma becerilerinin geliştirilmesi
ÖA 2: Proje başvurusu yapmak üzere en az 10 tane projenin sunulmaya hazır hale getirilmesi

Eğitimin Beklenen Sonuçları
Sonuç 1: Proje yazma ve uygulama konusunda katılımcıların motivasyonu artırıldı;
Sonuç 2: Eğitime katılan adayların birbirleri ile işbirliği yapması sağlandı;
Sonuç 3: Eğitime katılanların proje rehberlerini okuma becerileri geliştirildi;
Sonuç 4: Eğitime katılanların proje ön fikirleri geliştirebilme becerileri geliştirilerek Proje Doldurma Şablonunu doldurabilme becerileri geliştirildi;
Sonuç 5: Eğitime katılanların daha önce geliştirilmiş olan projeleri inceleyerek Konsept Not Özet Tablosunu nihai hale getirebilmeleri sağlandı.
Sonuç 6: Eğitime katılanların Konsept Not Proje Tanımı Bölümünü yazabilme becerileri geliştirildi;
Sonuç 7: Eğitime katılanların Konsept Not İlgililik Bölümünü yazabilme becerileri geliştirildi;
Sonuç 8: Proje başvurusu yapmak üzere en az 10 tane projenin sunulmaya hazır hale getirildi;

Ana faaliyetler
Faaliyet 1: Tanışma ve Motivasyon Semineri;
Faaliyet 2: Proje Çağrısı Rehberini Okuma ve Anlama
Faaliyet 3: Proje Doldurma Şablonunu Tanıma
Faaliyet 4: Proje ön fikirleri geliştirme ve Konsept Not Özet Tablosunu doldurma
Faaliyet 5: Kabul edilmiş Proje Örneklerini İnceleme ve Konsept Not Özet Tablosunu nihai hale getirme
Faaliyet 6: Proje Tanımı Bölümünü yazma
Faaliyet 7: Konsept Not İlgililik Bölümünü yazma
Faaliyet 8: Proje başvurusu yapmak üzere en az 10 tane projenin sunulmaya hazır hale getirilmesi

I. Gün

Oturum 1: Tanışma ve Motivasyon Semineri; (45')

- Ali ULUSOY'un hoş geldiniz konuşması ve eğitimin amaçlarını açıklaması
- Katılımcıların kendilerini gruba kısaca tanıtmaları
- Ali ULUSOY'un kendini tanıtması ve proje deneyimlerini paylaşması
- HAYDİ AYAĞA KALKIN Motivasyon Semineri

ÇAY KAHVE ARASI – 15 dakika

Oturum 2: Proje Çağrısı Rehberini Okuma ve Anlama (45')

-HİBE REHBERİNI OKUMA: Geleceğin İşleri Hibe Çağrısı ve Kültürlerarası Diyalog Hibe Çağrısının tanıtılması
- Projenin genel ve özel amaçları
- Projenin hedef kitlesi ve nihai yararlanıcılar
- Projede yer alan aktörlerin (Başvuran kuruluş, Eş başvuran, Bağlı Kuruluş, İştirakçi, Taşeron)
- Projenin Sonuçları (Outcome – Output)
- Temel Faaliyetler ve alt faaliyetler
ÇAY KAHVE ARASI – 15 dakika
- Beyin Fırtınası: HANGİ PROJELERİ HAZIRLIYALIM ve NİÇİN?

Oturum 3: Proje Doldurma Şablonunu Tanıma

- Proje Doldurma Şablonunun Tanıtılması
- EV ÖDEVİ - Proje Şablonunun katılımcılar tarafından evde doldurulup bir sonraki eğitimden önce mail ile eğitimciye göndermeleri istenecektir.
- Günün Değerlendirilmesi

II. Gün
Oturum 4: Proje ön fikirleri geliştirme ve Konsept Not Özet Tablosunu doldurma

- WORLD CAFE: Konsept Not Özet Tablosunu doldurma (Geleceğin İşleri) (50')
- Grupların Sunumları (20')
ÇAY KAHVE ARASI – 20 dakika

- WORLD CAFE: Konsept Not Özet Tablosunu doldurma (Kültürler Arası Diyalog) (50')
- Grupların Sunumları (20')
- Erasmus Proje Sonuçları Sayfasını kullanabilme (15')
- EV ÖDEVİ - Proje Şablonunun katılımcılar tarafından evde yeniden doldurulup bir sonraki eğitimden önce mail ile eğitimciye göndermeleri istenecektir.
- Günün Değerlendirilmesi (5')

III. Gün

Oturum 5: Kabul edilmiş Proje Örneklerini İnceleme ve Konsept Not Özet Tablosunu nihai hale getirme (80')

-Kabul edilmiş Konsept Notların İncelenmesi
-Konsept Not Özet Tablosunu nihai hale getirme
ÇAY KAHVE ARASI – 20 dakika
Oturum 6: Proje Tanımı Bölümünü yazma (80')
- Günün Değerlendirilmesi (5')
IV. Gün

Oturum 7: Konsept Not İlgililik Bölümünü yazma

UYGULAMA (3 gün – 12 saat)

Oturum 8, 9, 10: Proje başvurusu yapmak üzere en az 10 tane projenin sunulmaya hazır hale getirilmesi
- Konsept Notların Değerlendirilmesi
- Eğitimin Değerlendirilmesi
- Sertifika Töreni